TVhuset Favrskov -inspiration og handlekraft

TVhuset Favrskov -din stemme i debatten om fremtidens lokalsamfund

TVhuset Favrskov er en non-profit non-kommerciel community media tv-station, som vil producere TV til Kanal Østjylland. Vi er en forening, som interesserer os for fremtidens udfordringer særligt for de unge, som mere end nogensinde før er tvunget til at finde løsninger på det gode liv, der rækker langt ud over dem selv.

Vi har en ambition om at være et medie, som byder på ide, inspiration og handlekraft til unge, når de skal navigere og finde deres vinkel på livet i en stadig mere kompleks verden. TVhuset Favrskov kan tilbyde foreningens medlemmer teknisk og journalistisk træning og organisere lokale redaktioner, som med indsigt og faglighed kan bidrage til debatten med deres historier.

Vi tror på, at uddannelse -refleksion, udvikling af kompetencer, vidensdeling og udveksling af ideer og holdninger- er nøglen til samfundets værdier om deltagelse, medborgerskab og demokrati. Vi tror på vigtigheden af en mangfoldighed af ideer for at få en positiv balanceret udvikling af vores samfund. Vi tror på, at alle kan og bør tage ansvar og bidrage, så nødvendige forandringer i samfundets prioriteter får en bred opbakning.

Kom og vær med til at sætte dagsordenen for en positiv udvikling af en fremtid, der hylder demokratiske principper,  mangfoldighed og fællesskab uden af give kald på personlig frihed og medindflydelse. 

TVhuset Favrskov, din stemme i debatten, dit bidrag til et nytænkende handlekraftigt lokalsamfund. 

"We promote citizenship and democracy by helping our community connect, learn, create, and share."

TVhuset Favrskov, Bregnevej 2, 8370 Hadsten. Kontakt: Lasse Bøcker,+45  20963821, lobocker@mac.com