Slots- og Kulturstyrelsens rammesætning for lokal-tv

TVhuset Favrskov er en  forening, der har som formål at producere lokal-tv i Østjylland. Vi skal  leve op til en række krav om indhold og lokal relevans. Først og fremmest er der et krav om alsidighed. Der skal produceres 100 timers tv om året -to timer om ugen i 50 uger. Programmerne skal fordeles efter EBU’s nøgle for alsidig public service i de 5 kategorier; Nyheder, Aktuelt, Musik, Kultur og Andet. Du kan se TVhuset Favrskovs valg af flader -vores ide og intention om relevant lokalt forankrende tv- på næste side.

Det er muligt at specificere, at en andel af produktionen kan handle om initiativer og begivenheder, der foregår uden for sendetilladelsesområdet, Region Østjylland. Vi har dog valgt en ren regional tilgang til trods for, at Østjylland lige som resten af Danmark er stærkt påvirket af verden omkring os. Det kan være beslutninger i EU eller FN, eller samarbejder, som trækker tråde mellem regionerne i Danmark, som kræver stillingtagen eller har en konsekvens i vores lokalområde. Men, Østjylland sprudler af  liv, spændende initiativer, nytænkning og interessante begivenheder, og kulturlivet,  økonomien, velfærden og valgmulighederne i vores region inspirerer og påvirker udviklingen i verden omkring os. Den større sammenhæng får derfor relevans og lokal  vinkel gennem det det globale i det lokale og det lokale i det globale, som i høj grad præger regionen.

Der er mulighed for at specificere, at  en andel af produktionen skal være public access. Vi har specificeret, at 5% af vores programmer er dedikeret til personer i vores lokalområde, der har noget på hjertet, som har betydning for os alle sammen, f.eks. emner, som ikke umiddelbart har plads i vores programsætning.

TVhuset Favrskov har en særlig interesse i fremtiden og et ønske om, at den bliver formet af de mennesker, som kommer til at leve den. Vi ser os derfor som en forening, der skal motivere unge under uddannelse og uddannelsessøgende til at opsøge inspiration og demokratisk indflydelse gennem produktion af tv, så de kan få indflydelse på de muligheder, som deres fremtidige tilværelse vil byde på.

TVhuset Favrskov er ikke kun for unge. Alle der har en interesse i eller ønsker at bidrage med inspiration og ide til et levende lokalområde er velkomne i foreningen. Det gælder både enkeltpersoner, andre foreninger og institutioner, som har noget på hjertet eller har aktiviteter, der kan bidrage med nærvær og passion til vores oplevelse af kultur, fællesskaber og mangfoldighed i lokalområdet.

TVhuset Favrskov, Bregnevej 2, 8370 Hadsten. Kontakt:  lasse@tvhusetfavrskov.dk