“gode bud på det gode liv"

Idegrundlag

Den gode ide er noget, som vi giver til hinanden. Det giver virkelyst, handlekraft og forandring. Det er centralt for TVhuset Favrskov at få det til at ske. Foreningen har således et ønske om at opbygge og uddanne lokale redaktioner af unge, som har noget på hjertet og en agenda, som er relevant for de beslutninger, som fællesskabet skal træffe. Det handler om at synliggøre ideer og holdninger fra de mennesker, som er med til eller kommer til at tage ansvar for en positiv bæredygtig udvikling af lokalsamfundet.

Ytringsfrihed

I et demokrati er ytringsfriheden den væsentligste værdi. TVhuset Favrskov hylder ytringsfriheden, for uden den ingen udvikling og ingen frihed. Det handler ikke kun om muligheden for at sige sin mening, snarere om pligten til at sige sin mening om emner, der er relevante eller bør være det for det fællesskab, man er en del af. 

I egen ret

Lokale medier er i egen ret. TVhuset Favrskov har mandat fra Slots- og Kulturstyrelsen til at undersøge og præsentere emner, som er vigtige for mennekser i det lokale område. Lokale medier har ansvar for lokal forankring, altså at man har en oplevelse af, at det nære og lokale har betydning -at man bliver lyttet til og taget alvorligt- og at man oplever en relevant lokal vinkel på almindelige problemstillinger.

Mission

TVhuset Favrskov skal medvirke til en bred debat om emner, der har relevans for medborgerne i lokalområdet med det mål at sikre medborgerne en positiv tilknytning til de lokale fællesskaber. Det gælder ikke kun fra borger til borger, men også fra politikere og fagfolk til borger og omvendt. Det er således vores ansvar at inspirere til en levende debat og et levende kulturliv.

TVhuset Favrskov, Bregnevej 2, 8370 Hadsten. Kontakt:  lasse@tvhusetfavrskov.dk