Programplan -vores overordnede planlagte programvirksomhed

TVhuset Favrskov er særligt interesserede i mennesker, ideer og begivenheder, som udfordrer og gentænker de ting, som vi tager for givet. Fremtiden byder på forandring. Det kræver vilje til nytænkning og innovation og et fokus på bæredygtighed. Det bliver en balancegang mellem mange ofte modsatrettede interesser og har en klar lokal konsekvens.

Vi vil gerne prøve at motivere særligt unge under udannelse og uddannelsessøgende, så de kan blive rustet til de forandringer, som ligger foran dem og klar til at handle på dem. Tage ansvar og vokse med dem. Vi kommer derfor til at tale om personlige, sociale, økonomiske eller samfundsmæssige udfordringer, og de mange inspirerende tilbud i institutionerne, uddannelsessystemet, civilsamfundet og i erhvervene. Vi vil se på alt, der står i vejen for en opbyggelig fremtid i Favrskov Kommune med fokus og vinkel på lokale løsninger.

Begivenhedskalenderne i kulturhusene i Favrskov og  institutions- og foreningslivet i regionen har et enormt udbud af aktiviteter af social, politisk og kulturel karakter. Vi er især interesserede i de mennesker, der tegner begivenhederne, og det de har på hjertet; Arrangørerne, publikum, kunstnerne, hovedpersonerne o.s.v. Deres faglighed, drivkraft, nysgerrighed og mellemværende med verden bidrager til en levende dialog, et udsyn og en indsigt, som inspirerer og flytter mennesker. Der vil TVhuset Favrskov gerne være til stede.

Vi vil bidrage til en positiv lokal forankring og udvikling i vores lokale område. Vi vil derfor i dialog med mennesker, der gennem deres refleksion, virkelyst, handlekraft og bidrag inspirerer deres omverden og skaber den sammenhængskraft og det medborgerskab, der sikrer et produktivt og fremadrettet fællesskab til alles bedste.

Aktualitet

Kategorien Aktualitet vil tage udgangspunkt i begivenheder i Østjylland, der har særlig interesse for vores målgruppe, der ikke kun er unge men alle, der har en interesse i grøn omstilling og nytænkning af tilværelsen . Vi vil producere reportager og features om aktuelle emner og initiativer i regionen med personer, institutioner, politikere og interesseorganisationer med kompetencer inden for uddannelse, innovation og bæredygtighed.
Kategorien vil udgøre 25% af vores samlede programvirksomhed.

"Kursen Sat"

'Kursen sat' er en flade, som handler om grøn omstilling. Vi stiller spørgsmålet, hvordan vi hver især bedst kan bidrage til en bæredygtig fremtid. Det er et nærværende og relevant emne for de fleste, men også ukonkret, abstrakt og emotionelt. Vi vil belyse emnet oven fra og ned, beskrive og forstå prioriteterne og gøre grøn omstilling konkret og handlingsorienteret for den involverede borger. Vi vil interviewe fagfolk og politikere på baggrund af reportager fra  begivenheder i Østjylland med et særligt øje på eksperimenterne med bæredygtighed på Djursland og Samsø.

"Forandringsnavigation"

“Forandringsnavigation”  handler om evnen til at tackle personlige udfordringer og kompromissets gyldne kunst. Mange unge befinder sig i en tilstand af handlingslammelse. Programmerne skal inspirere til at  nytænke sig selv -at bryde med vante forestillinger om sig selv, at bryde sine dårlige vaner og at bryde med omverdens forventninger- for selv at sætte kursen for sit eget liv med personlig indsigt og i balance med ressourcer og drømme. Programmerne vil blive tilrettelagt i samarbejde med fagfolk, som beskæftiger sig med unge og personlig udvikling og har fokus på marginalisering, social død, angst og depression og vejen ud.

“Lifestyling”

“Lifestyling” handler om forandring som livsstil og om at gå sine egne veje. Beskæftigelsessektoren  udvikler sig i retning af projektansættelser og opstartsøkonomi og stiller nye krav til fleksibilitet og selvorganisering. Vi interviewer opstartere om innovation, selvstændighed og drivkraften bag for at få et indtryk af de udfordringer, som de skal tackle, og hvordan de gør det. Vi producerer reportager fra kommunernes vækstcentre og erhvervsfremmeråd for at identificere succeskriterierne for fremtidens erhverv og jobmarked.  Programmerne vil blive tilrettelagt i samarbejde med en rådgiver, som dagligt vejleder opstartere om planlægning og økonomi.

Kultur

Kategorien Kultur vil bestå af reportager fra kulturbegivenheder og interviews med forfattere, filosoffer, kunstnere og teaterfolk og deres publikum. Programmerne vil beskæftige sig med den æstetiske oplevelse i bøger, film, teater, dans, refleksion, kunst og dialog og den indflydelse, som det har på vores sjæleliv og sjælefred både som tilskuer og udøver. Vi er særligt nysgerrige på mangfoldigheden og udviklingen i moderne kunstneriske udtryk som street-art, fantasy og rollespil.
Kategorien vil udgøre 25% af vores samlede programvirksomhed.

“Sjælefryd"

Sjælefryd handler om den æstetiske oplevelse, om sjælens liv. Vi går på jagt efter sjælfulde oplevelsers betydning for vores personlige velfærd i reportager fra kulturbegivenheder med interviews med arrangører, udøvere forfattere og tilskuere. 

"Katalysator"

Katalysator handler om kunsten, dens nødvendighed og styrke som personlig og samfundsmæssig forandringsagent. Vi interviewer lokale kunstnere om deres virke og personlige vinkel og lader dem guide os gennem deres inspiration og motivation. Vi opsøger kunstmiljøet og uddannelsesstederne i Østjylland for at få et indblik i samtidens og fremtidens tendenser inden for kunstens verden. Programmerne vil blive tilrettelagt i samarbejde med fagfolk, som med dyb indsigt i kunstens historie og egen kunstnerisk karriere og et omfattende netværk kan sætte en inspirerende ramme om kunstens væsen og betydning.

“Kogekunst"

“Kogekunst" handler om mad, dens mytologiske egenskaber og tilberedningens og måltidets ritualer. Vi møder oftest andre kulturer gennem deres mad og særligt gennem deres passionerede forhold til det. Med maden som omdrejningspunkt vender vi verden på hovedet og kigger på vores egen kultur gennem eleverne på LærDansk. Vi laver mad sammen og krydrer det med personlige beretninger om livet før og efter ankomsten til Danmark, og deres observationer og betragtninger om Danmark. Sammen dykker vi ned i sammenhængen mellem det gode liv, den gode mad og de traditioner, der er knyttet til at forberede og spise et måltid sammen. Vores dietist kommer med gode råd om råvarer, tilberedning og ernæring så bæredygtighed, ressourcer og smag kommer i god balance.

Musik

“Apassionata"

I samarbejde med Aarhus Musikskole, MGK og World Music Center træder vi ind i musikkens verden. Både den rytmiske og klassiske musik tiltrækker unge. Musikkens unikke evne til at udtrykke vores emotionelle tilstand danner baggrund for reportager fra musikalske begivenheder og interviews med elever og lærere om den livslange passion og glæde for musikken. Vi følger elever og lærere op mod koncerter og eksamen og spørger ind til ambitionen og den personlige betydning.
Kategorien Musik vil udgøre 10% af vores samlede programvirksomhed.

Andet

Kategorien vil udgøre 40% af vores samlede programvirksomhed

"Krop&Sjæl"

Miraklerne står i kø på de sociale medier og man kan købe en kur for alle verdens fortrædeligheder. Alligevel er tiden er præget af ensomhed, magtesløshed, depression, angst og sociale fobier. Præstationskulturen lægger liv i ruiner og stress manifesterer sig i unge på et stadig tidligere tidspunkt.

I samarbejde med fagfolk undersøger vi livsstilens betydning for balancen mellem krop og sjæl og snakker med professionelle behandlere om miraklernes tid og realiteterne bag. Vi udforsker formlen bag en sund sjæl i et sundt legeme; Rocket Science, New Age, Mindfullness eller hvad?

"I egen ret"

De sociale medier har stor indflydelse på unges identitet, forbrug og livsstil, og det kniber for mange unge at være til stede i deres eget liv. “I egen ret” har fokus på digital dannelse som begreb og metode til at navigere i strømmen af ideer, alternativer og virtuel faktualitet. Det kræver kritisk sans og en sikker hånd at finde troværdig information, når beslutningerne skal tages. Vi moderniserer dannelsesbegrebet i samarbejde med uddannelsesinstitutioner i Østjylland i en serie af programmer, der trækker tråd fra fortid til fremtid.
“I egen ret” vil følge en karakter gennem en række af de valg, som fører en person fra barndom til voksenliv, og kigger på de informationsressourcer, som markerer sig og stiller sig til rådighed for informationssøgningen på internettet. Vi bedømmer deres evne til at levere lødig relevant information til enhver begivenhed i dit liv, særligt i forhold til valg af uddannelse, karriere og overvejelser om økonomi og fremtid.
En lang række af samfundets politiske debatter er præget af emotionel stillingtagen, subjektivitet og en generel mangel på faktualitet. “I egen ret” kigger kritisk på politiske paroler, populismebegrebet, trolls, objektivitet og konsekvenserne for udviklingen af vores demokrati. Vi giver ønsketænkning et realitetscheck i samarbejde med eksperter i økonomi, bæredygtighed og socialantropologi.

“Medborgerskab"

I Danmark skal man bidrage til fællesskabet, hvis man kan. Forsørge sig selv og betale sin skat. Tage ansvar. Danmark er foreningernes land og en stor del af befolkningen er involveret i frivilligt arbejde. “Medborgerskab” handler om frivillighed og fællesskaber og betydningen af frivillige fællesskaber for sammenhængskraften i lokalområdet.
“Medborgerskab” slår et slag for frivillighed i lokalområdet og præsenterer en myriade af foreninger og organisationer, som er kendetegnet ved deres sociale ansvar, goodwill og bidrag til velfærd og livsglæde. 
Betydningen af netværk er enorm. En grobund for udveksling af ide og inspiration, viden, personlig udvikling, bevægelser, politisk og socialt engagement, hjælp og omsorg, ressourceudvikling, tilhørsforhold, identitet og innovation. “Medborgerkskab” guider interesserede gennem oprettelse af frivillige foreninger, opbygning af organisation, kommunikation, platform og foreningens officielle forpligtelser.

“Brædtspilsklubben"

Analog gaming for nørder? Vi afprøver og anmelder brætspil og introducerer "Brædtspil for begyndere". 


TVhuset Favrskov, Bregnevej 2, 8370 Hadsten. Kontakt:  lasse@tvhusetfavrskov.dk